Low temperature service Valves – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM
2323123
Danh mục sản phẩm

Low temperature service Valves

Mã sản phẩm: Low temperature service Valves
Nhà sản xuất: RBR Ball Valves
Giá liên hệ
  • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng

Low temperature service till minus 150°C
Extended bonnet
Special sealings (PCTFE & Lipseals)
In-house Low Temperature test bench & box

CERTIFICATIONS ACCORDING TO THE MOST IMPORTANT INTERNATIONAL STANDARDS