DQC-4U-M-2W BỘ ĐIỀU KHIỂN 2 BƠM NƯỚC – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM
2323123
Danh mục sản phẩm

DQC-4U-M-2W BỘ ĐIỀU KHIỂN 2 BƠM NƯỚC

Mã sản phẩm: DQC-4U-M-2W
Nhà sản xuất: DAEHAN SENSOR
Giá liên hệ
  • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng

DQC-4U-M-2W bộ điều khiển 2 bơm nước.

○ 2-Wire Connect (Current Loop)

○ 11-Pin Socket Type

○ High Alram

○ 2-Pump On/Off Controller

○ L.E.D Lamp Indicating

This DQC-4U-M-2W Series Level Controller gets signal from each point of the sensor installed in the tank and displays the level of the liquid in the tank as points.

Using a converter for 2-wire transmission, this changes contact signal to current.

Ngõ ra điều khiển: 1 Alarm Relay và 2 Relay điều khiển bơm.

After operating START1, START2 operates sequentially.
 
After 2 STARTs operating, HIGH ALARM operates.

 
Operating Temperature 0℃ ~ 60℃
Kích thước 52mm (Wide) , 84mm (High) , 132mm (Deep)
Relay Output  -  Max. Switching Current Capacitor 1250VA, 150W
Relay Output  -  Max. Switching Voltage 250VAC, 30VDC
Relay Output  -  Max. Switching Current 5A
Vật liệu Polcarbonate & A.B.S