BALANCED 2-WAY CONTROL VALVES, DN 15-80MM, CAST STEEL – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM
2323123
Danh mục sản phẩm

BALANCED 2-WAY CONTROL VALVES, DN 15-80MM, CAST STEEL

Mã sản phẩm: 2.4.03.01 H1FBN
Nhà sản xuất: Clorius Controls
Giá liên hệ
  • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng

Characteristics

Materials

(Cast Steel GP240GH N (1.0619))

Manufacturer

Clorius Controls

Connection Type

Flange

Technical Specifications

Min. Temperature

-40ºC

Max. Temperature

250ºC

General

Category

Valves

 

Download data sheet.