ACCESSORIES - MANUAL ADJUSTING DEVICE, COOLING UNITS AND ADAPTORS – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM
2323123
Danh mục sản phẩm

ACCESSORIES - MANUAL ADJUSTING DEVICE, COOLING UNITS AND ADAPTORS

Mã sản phẩm: 8.5.00 ACCESSORIES
Nhà sản xuất: Clorius Controls
Giá liên hệ
  • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng

Product Information

The cooling units are used in connection with control valves, thermostats and valve motors to protect the stuffing box.

Characteristics

Manufacturer

Clorius Controls

General

Category

Controls

 Download data sheet.