5207-27 – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM
2323123
Danh mục sản phẩm

5207-27

Mã sản phẩm: 5207-27
Nhà sản xuất: Samson - Germany
Giá liên hệ
  • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng

Screw-in sensor
USAGE
Heating flow or return flow pipe
Domestic hot water
DESIGN
Screw-in sensor

RESISTOR
Pt 1000

RESPONSE SPEED
Standard

Special features, accessories, and options

Special features

  • Screw-in sensor
  • Sensor length 160 mm
  • 1 resistor (Pt 1000)

Accessories

  • - - -