3-WAY CONTROL VALVES, DN 80-300MM, PORTS A-AB INTERCHANGED, NODULAR CA – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM
2323123
Danh mục sản phẩm

3-WAY CONTROL VALVES, DN 80-300MM, PORTS A-AB INTERCHANGED, NODULAR CAST IRON

Mã sản phẩm: 2.5.18 G3FA-I
Nhà sản xuất: Clorius Controls
Giá liên hệ
  • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng

Characteristics

Materials

(Nodular cast iron GGG40 (EN-GJS-400-15))

Manufacturer

Clorius Controls

Connection Type

Flange

Technical Specifications

Min. Temperature

-10ºC

Max. Temperature

150ºC

General

Category

Valves

 

 


Download data sheet.