2-WAY CONTROL VALVES, DN 20-80MM, REVERSE ACTING FOR COOLING APPLICATI – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM
2323123
Danh mục sản phẩm

2-WAY CONTROL VALVES, DN 20-80MM, REVERSE ACTING FOR COOLING APPLICATIONS, CAST STEEL

Mã sản phẩm: 2.4.09 H2FR
Nhà sản xuất: Clorius Controls
Giá liên hệ
  • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng

Characteristics

Materials

(Cast Steel GP240GH N (1.0619))

Manufacturer

Clorius Controls

Connection Type

Flange

Technical Specifications

Min. Temperature

-40ºC

Max. Temperature

350ºC

General

Category

Valves

 


Download data sheet.