S-LOK Tube Fittings (Single Ferrule) – tagged "Straights (Nối Thẳng)" – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM