S-LOK Tube Fittings (Single Ferrule) – tagged "90˚Elbows (Co Nối 90˚)" – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM