Màng RO thẩm thấu ngược – tagged "Dow Filmtec" – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM