Đồng hồ đo áp suất Badotherm – tagged "Chân đứng" – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM