DAEHAN SENSOR VN – tagged "Cảm biến mức chất rắn" – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM